Články

Vzrostla šance na obnovu sokolské tribuny

O pětimilionovém spolufinancování rekonstrukce tribuny atletického stadionu na Sokolském ostrově rozhodnou českobudějovičtí zastupitelé v březnu. Vyplývá to z dnešního jednání městského zastupitelstva, které schválilo návrh unesení, předložený opozičním klubem za hnutí Občané pro Budějovice.

„Oficiální žádost T.J. Sokol České Budějovice o finanční spoluúčast města na rekonstrukci tribuny leží na radnici už od poloviny minulého roku. Té předcházela v roce 2016 jednání jak s primátorem Jiřím Svobodou (ANO), tak i s jeho náměstkem Petrem Podholou (ČSSD). Až dosud jsme byli ujišťováni, že na vyřízení žádosti se pracuje, avšak výsledek se nedostavil. Proto se náš zastupitelský klub rozhodl požádat o zařazení do programu uplynulého jednání zastupitelstva informaci o projektu s tím, že náměstku primátora Petru Holickému bude uloženo, aby 19. 3. 2018 předložil zastupitelstvu už konkrétní návrh na jeho spolufinancování z rozpočtu města ve výši 5 milionů korun. A to za předpokladu, že T.J. Sokol doloží pravomocné rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na tuto stavbu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Je více než potěšitelné, že tentokrát koalice neodmítla náš návrh jen proto, že přišel z řad opozice, a že byl 28 hlasy schválen, přičemž nikdo nebyl proti a jen tří se zdrželi.“ řekl českobudějovický zastupitel za HOPB a jeho předseda Ivo Moravec.

První etapa rekonstrukce zchátralé tribuny přijde na více než 32 miliony korun. Pokud se Sokolům podaří získat 5 milionů od města a stejnou částku i od Jihočeského kraje, je reálná naděje, že z ministerského programu Podpora materiálně technické základy sportu obdrží 20 milionů. V takovém případě by se mohlo s rekonstrukcí tribuny začít už letos v květnu. Podle projektu by ve stávajícím objektu mělo vzniknout i potřebné zázemí pro sportovce a trenéry, tedy šatny, umývárny, prostory pro rehabilitaci, sociální zázemí i nářaďovny a sklady. Vzhledem k tomu, že Rada Jihočeského kraje už doporučila krajskému zastupitelstvu schválit na rekonstrukci tribuny rovněž pětimilionový příspěvek, bylo třeba s tím na městě konečně pohnout, což se nám snad podařilo. Není pochyb o tom, že rekonstrukcí tribuny se zároveň výrazně zlepší celkový vzhled Sokolského ostrova, kde stav právě tohoto objektu je už ostudný. Obnova tribuny rovněž souvisí se Strategickým plánem města na roky 2017-2027, kde se klade důraz na vytváření podmínek pro zájmové sportování. Právě atletický stadion na Sokolském ostrově totiž využívají nejen aktivní a výkonnostní sportovci, ale i českobudějovické školy a sportující veřejnost,“ dodal Ivo Moravec, který je rovněž krajským radním.