Články

Vedení města odmítá úvahy o změně trasy dálnice

Českobudějovická radnice vedená Občany pro Budějovice odmítá úvahy o možné změně plánované trasy dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice. K dispozici má celou řadu odborných argumentů, v nichž důležitou roli hraje skutečnost, že zásadní změny ve stávajícím projektu dálnice D3 prodlouží její zprovoznění až o několik desítek let. Vyplývá do z posledního jednání rady města 20. srpna, které se zabývalo zhodnocením situace a důvody, proč ponechat zmíněný úsek dálnice ve stávající trase a technickém provedení.

„Na předmětný úsek dálnice je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracované vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí EIA, včetně schváleného hodnocení ekonomické efektivity. Změna stavby před dokončením, která by spočívala v nahrazení dálničního obchvatu za silnici I. třídy, popřípadě místní komunikaci, není možná bez nového územního rozhodnutí. Koridor, ve kterém je dálnice umístěna, je určen pro dálnici příslušnými nástroji územního plánování, tedy Politikou územního rozvoje, Zásadami územního rozvoje i územními plány obcí. Nahradit její stávající trasu odklonem na takzvaný lišovský práh, jak zaznívají některé návrhy, by tedy znamenalo zahájit znovu celý proces přípravy, projednávání s majiteli dotčených pozemků a schvalování územně plánovacích podkladů, což by při optimálním průběhu trvalo minimálně šest let. Teprve poté by bylo možné zahájit vlastní investiční přípravu nejen nového úseku dálnice, ale i náhradní komunikace, která by vedla v jeho původní stopě kolem Českých Budějovice,“ vysvětlil českobudějovický primátor a předseda HOPB Juraj Thoma.

Úvahy o změně trasy podnítilo to, že původní řešení pohůreckého tunelu údajně nesplňuje normy pro dálniční obchvat. Vedení města má ale k dispozici obsáhlé porovnání stávající trasy a varianty jejího odklonění spolu s vybudováním místní komunikace nejen z pohledu procesu přípravy, ale i technického a dopravního řešení, ekonomiky a dopadu na životní prostředí.

„Zcela jednoznačně z něho vyplývá, že pokud se stavba dálnice D3 nemá stát stavbou století a pokud má být důležitou dopravní tepnou na mezinárodním silničním úseku mezi Prahou a Rakouskem, nelze připustit ponížení úseku kolem Českých Budějovic na silnici I. třídy či dokonce místní komunikaci. Máme dostatek odborných argumentů a jsme připraveni je uplatnit při jednání jak s ministerstvem dopravy, tak i s Ředitelstvím silnic a dálnic, které má předmětný úsek kolem Budějovic na starosti,“ dodal Juraj Thoma, který se rovněž dopisem obrátil na ministra dopravy Antonína Prachaře.

„Očekávám od pana ministra respektive současné vlády naprosto jasné stanovisko, kterou variantu dálničního obchvatu Českých Budějovic chce prosazovat. Naše město v uplynulých letech velice aktivně a ofenzivně podporovalo přípravu a realizaci dálnice D3 a opakovaně jasně deklarovalo připravenost napomáhat při schvalování potřebných správních rozhodnutí a stejně tak aktivně pomoci s majetkovou přípravou území,“ uzavřel primátor Juraj Thoma.