Články

Vácha: Vedení města zásadně podcenilo komunikaci s občany

1. Jste pro stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka (MCDL) za podmínek, které stanovuje projektová dokumentace, nastavený harmonogram, výběrové řízení a veškerých věcí, které jsou platné a aktuální?
Vždy jsem byl pro stavbu nové Sportovní haly a to i Multifunkčního centra Dlouhá louka, záleží ale vždy na podmínkách. Byl jsem seznámen se studií, nikoli projektovou dokumentací, harmonogramem, parametry výběrového řízení, to vše byla a je v režii současné rady a koalice, a i přes naše výzvy k diskusi nad všemi parametry byl přístup radnice vždy velmi vlažný.

2. Nakolik je pro Vás rozhodující cena stavby MCDL. Do jaké sumy bude mít tento projekt Vaši podporu, a to včetně následného pořízení vybavení (sedačky atd.) a stavby atletického koridoru?
Cena je vždy rozhodující a to hlavně ve vztahu k tomu, co za tu cenu dostanu. V tomto konkrétním případě bych nikdy nešel nad odhad ceny výherce architektonické soutěže předchozí snahy o vybudování nové sportovní haly, tzv. ježka.

3. Jak by mělo vedení města reagovat na aktuální dění kolem demolice sportovní haly a výstavby MCDL i s ohledem na některá vyjádření části zastupitelů na pondělním jednání? Jste pro uspořádání veřejné debaty a prezentace projektu, či nikoli? Navrhujete nějaké jiné možnosti, nebo spíš vyčkat?
Vedení města zásadně podcenilo komunikaci jak se zastupitelstvem, tak i s občany, přestože jsme je na to upozorňovali na základě našich předchozích zkušeností z minulého volebního období a naší snahy postavit novou sportovní halu. Bohužel se to nestalo této radnici poprvé.

(Psáno pro MF DNES.)

 

O autorovi

František Vácha
František Vácha

Funkce: zastupitel města České Budějovice, poslanec Parlamentu České republiky
Povolání: vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »