Články

„Rozklikávací“ rozpočet umožní větší kontrolu hospodaření

Proč by se vůbec měl občan zajímat o rozpočet obce či města, ve kterém žije? Protože rozpočet společně s územním plánem jsou dva nejdůležitější dokumenty, které schvaluje zastupitelstvo. V rozpočtu se rozhoduje o tom, kam budou investovány peníze odvedené v podobě daní. Má proto sloužit rozvoji města a také být ku prospěchu všem občanům. Rozpočet tedy konkrétně odpovídá na to, jak bude tento zájem vedení obcí a měst naplňovat, např. ukazuje konkrétní podporu jednotlivým aktivitám i organizacím. Snadno se tedy projeví, zda představitelé města plní, co slíbili ve svém programovém prohlášení.

Takovýto dokument by si pro svůj klíčový význam pro fungování obce a její rozvoj zasloužil veřejnou kontrolu. Ta ale neprobíhá. A tak se může stát, že finanční prostředky jsou vynakládány neefektivně. Chybu je však třeba hledat nejen na straně politické reprezentace a zaměstnanců obecních a městských úřadů, ale i na straně veřejnosti samotné. Zdá se, že jsme si dosud neuvykli tomu, že pro demokracii je nutné dělat více, než jednou za čtyři roky přijít k volbám. Demokracie potřebuje a v podstatě i předpokládá aktivní občanství, občan se má a musí domáhat svých práv a jedním z nich je i právo na informace. A jelikož městské a obecní rozpočty nekontroluje žádná nezávislá kontrolní instituce, je pak pouze na obyvatelích té které obce nebo města, aby právě oni kladli základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, zejména kolik, komu, proč a jak. K tomu je však potřeba poučené a informované veřejnosti.

Rozpočet je ze zákona veřejný dokument a musí být povinně zpřístupněn veřejnosti nejméně patnáct dní před jeho projednáním v zastupitelstvu. Občané se k němu mohou vyjádřit buď písemně, nebo na jednání zastupitelstva. Tolik zákon. Praxe je však zcela jiná. Rozpočty bývají pro občana málo srozumitelné. Lidé se nemohou ve svém volném čase, který musí věnovat také své rodině a práci, prokousávat množstvím tajemných řádků různých zkratek a čísel. To, co tedy citelně chybí k tomu, aby byl občan poučený, je dostatek srozumitelně zprostředkovaných, „přežvýkaných“ informací.

Jednou z cest, jak tohoto docílit, je „rozklikávací“ rozpočet. Ten by měl zahrnovat i podrobné členění, aby se dalo jednoduše zjistit, kolik a na co přesně peníze plynou. Přehledná forma napomůže, aby se v číslech rozpočtu vyznal i nepříliš znalý člověk. Rozklikávací rozpočet nabídne i přehledy výdajové a příjmové struktury města, analýzy výdajů a příjmů, včetně přehledného grafického znázornění, do jakých oblastí směřovaly peníze z městské kasy.

Díky přehlednému a srozumitelnému rozpočtu budeme moci lépe využít možnosti ptát se, připomínkovat a komentovat. Možná mnohý z nás mávne nad touto novou cestou zpřístupnění rozpočtu rukou. Řekne si, že to nemá smysl, že to stejně nikam nevede. Ještě jsme to ale nezkusili! A pokud sami neuděláme tento krok a nezměníme jako veřejnost svůj přístup, politiky rozhodně nebude nic nutit, aby změnili ten svůj. A městský rozpočet je náš rozpočet a je načase začít se podle toho chovat.

Rozklikávací rozpočet bude do konce listopadu zpřístupněn na webových stránkách statutárního města České Budějovice.

O autorovi

Ivo Moravec