Články

Šporclová: Hala? Jsem pro svolání mimořádného zastupitelstva

1. Jste pro stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka (MCDL) za podmínek, které stanovuje projektová dokumentace, nastavený harmonogram, výběrové řízení a veškerých věcí, které jsou platné a aktuální?
Ano, ale chybí mi informace.

2. Nakolik je pro Vás rozhodující cena stavby MCDL. Do jaké sumy bude mít tento projekt Vaši podporu, a to včetně následného pořízení vybavení (sedačky atd.) a stavby atletického koridoru?
300 milionů.

3. Jak by mělo vedení města reagovat na aktuální dění kolem demolice sportovní haly a výstavby MCDL i s ohledem na některá vyjádření části zastupitelů na pondělním jednání? Jste pro uspořádání veřejné debaty a prezentace projektu, či nikoli? Navrhujete nějaké jiné možnosti, nebo spíš vyčkat?
Jsem pro mimořádné zastupitelstvo.

(Psáno pro MF DNES.)