Články

Prezident dává občanům příklad, že zákony se nemusí dodržovat

Motto: Slib prezidenta republiky, předepsaný Ústavou: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Dne 23. 9. 2016 oznámil mluvčí prezidenta republiky, že jeho kancelář nesplní povinnost omluvy vnučce Ferdinanda Peroutky, uloženou pravomocným soudním rozsudkem. Důvodem má být záměr podat dovolání, údajná nejasnost rozsudku a obava, že by zveřejněním omluvy  přešla odpovědnost za prezidentovy výroky na Českou republiku, která by tak mohla čelit záplavě žalob.

Kroměřížská výzva upozorňuje prezidenta republiky a jeho kancelář, že neexistuje žádná domnělá právní nejasnost. Jednání státu v právních vztazích je jednoznačně a srozumitelně upraveno zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích a po celou dobu je o něm v soudní praxi bez nejasností rozhodováno. Tak i v tomto případě soud uložil povinnost České republice, za níž  – podle zákona – jedná Kancelář prezidenta republiky. Ta je tudíž povinna jménem České republiky vyslovit omluvu za protiprávní jednání prezidenta Zemana.

Považujeme za velmi závažné, pokud Kancelář prezidenta republiky odmítá respektovat pravomocný rozsudek soudu. Podle zákonů země, jež se prezident svým slibem zavázal respektovat, nemá nikdo, tím méně výkonná moc, právo vykládat soudní rozsudky, ale naopak povinnost je dodržovat. KV vyzývá Kancelář prezidenta republiky a prezidenta republiky ing. Miloše Zemana, aby byla neprodleně splněna povinnost, uložená Kanceláři pravomocným rozsudkem soudu.

Kroměřížská výzva upozorňuje Parlament České republiky, který nese odpovědnost za kroky prezidenta, na demonstrativní pohrdání prezidenta Zemana ústavním pořádkem země. Dodržování zákonů a Ústavy ze strany prezidenta je nezbytné z hlediska ústavněprávního a chování prezidenta může představovat hrubé porušení Ústavy. Pokud prezident zákon nedodržuje, dává zároveň všem občanům příklad, že v naší zemi se zákony nemusí dodržovat, což zpochybňuje principy právního státu. Kroměřížská výzva proto žádá Parlament, aby se chováním prezidenta neprodleně zabýval a povolal prezidenta k odpovědnosti.

Upozorňuje důrazně na totéž vládu České republiky, která je vrcholným a ústavně odpovědným orgánem moci výkonné a nese proto odpovědnost nejen za formální rozhodnutí prezidenta, ale za veškeré kroky moci výkonné, a přitom prezidentovy excesy dlouhodobě ignoruje. Nese proto vlastní odpovědnost.

Mluvčí Kroměřížské výzvy Václav Němec, Michael Kocáb, Jiří Šesták

O autorovi

Jiří Šesták
Jiří Šesták

Funkce: senátor pro Budějovicko a Třeboňsko, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Povolání: herec, ředitel Jihočeského divadla (2004 - 2014), vysokoškolský pedagog


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »