Články

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / červen 18

Postřehy z dalšího jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskutečnilo o letním slunovratu, nabízí člen rady kraje a předseda hnutí Občané pro Budějovice Ivo Moravec.

Jak ukládá zákon, projednali jsme Účetní závěrku Jihočeského kraje a Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017. Vykázaný kumulovaný výsledek hospodaření kraje k 31. 12. 2017 je 3 505 166 062 Kč. Je potřeba smysluplně investovat. „Zdroje“ jsou. Ohodnoceni jsme (myšlen Jihočeský kraj) ratingem „B“ oproti minulému roku, kdy bylo „A“. A to jen proto, že nebyla jedna veřejná zakázka zveřejněna na profilu zadavatele. Jak někdo v sále poznamenal, to je proto, že z pohledu vládní úrovně nemáme optimální složení vedení kraje. Tak na nás prostě klekli.

Přispěli jsme na odměny členům jednotek Sboru dobrovolných hasičů do Suchdola nad Lužnicí, Mirovic a Českých Velenic. Vždy částkou 250 000 Kč.

Schválili jsme zvýšení základního kapitálu obchodních společností Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s. Příkladem v Jindřichově Hradci to je 9 500 000 Kč na stavební přípravu pro magnetickou rezonanci a mamograf s přímou digitalizací, v Táboře se jedná o 10 500 000 Kč na dofinancování nástavby dětského pavilonu.

Byl posvěcen výběr projektů ke spolufinancování z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 v předpokládané hodnotě staveb:
1) za příjemce Jihočeský kraj ve výši 229 milionů Kč,
2) za příjemce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ve výši 286 milionů Kč.

Prošla modernizace Mánesovy ulice v Budějovicích za 18 302 081 Kč. Akce na rok 2019. Hotovo by mělo být v září 2019. Modernizovat se bude úsek od mostu přes Malši po křižovatku s Novohradskou ulicí.

Dlouhá debata se vedla o výši neinvestiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., pro výchovu talentované mládeže v nově vzniklé klubové fotbalové akademii. Žádali 4 000 000 Kč, sportovní komise schválila 2 000 000 Kč a rada kraje přidala 1 000 000 Kč na celkové 3 000 000 Kč. Opozice dala protinávrh na 4 000 000 Kč. Pro bylo jen 18 zastupitelů. Pro 3 000 000 Kč hlasovalo 38 zastupitelů. Přítomný ředitel pan Vozábal řekl, že za 3 000 000 Kč děkuje. Pokud by byly schváleny 4 000 000 Kč, tleskal by i nohama. To tedy nakonec nemusel. Obecně platí, že podpora systémových projektů národních sportovních svazů na základě uzavřených memorand mezi Jihočeským krajem a příslušným národním sportovním svazem je v souladu se schváleným Plánem rozvoje sportu v Jihočeském kraji. Není však nastaven systém financování těchto projektů a jejich podpora je realizována zejména prostřednictvím individuálních dotací. V případě, že kraj bude podporovat tyto projekty včetně projektů, které nejsou předmětem memoranda, jeví se do budoucna z hlediska nastavení financování jako vhodné řešení podporovat tyto projekty programovou dotací. V případě vzniku dalších projektů i u jiných sportů tak budou nastaveny stejné podmínky pro všechny.

Schvalovali jsme projekty Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018. Bylo rozděleno 32 501 000 Kč.

Konečně po několika odkladech jsme schválili projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oslav 100 let české státnosti. Rozdělilo se 5 000 000 Kč. Žádat mohly obce bez rozdílu velikosti.

Přes oběd jsme byli pozváni na vernisáž výstavy fotografií nazvanou Až do konce – moje práce v hospici. Výstava ukazuje a přibližuje mobilní specializovanou péči o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou. Fotografie jsou umístěny na chodbách krajského úřadu. Doporučuji shlédnout.

Prošel velký projekt za 125 000 000 Kč na regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina. Cílovým stavem má být revitalizovaná soustava dvou rybníků s obnovenými a opevněnými ostrovy, opravenými hrázemi a novými manipulačními objekty, umožňujícími požadovanou manipulaci s vodou. Projekt se bude realizovat ve spolupráci s městem České Budějovice, které je vlastníkem rybníků a společností Lesy a rybníky města České Budějovice s.r.o., která na rybnících hospodaří.

Rozhodli jsme o poskytnutí 2 000 000 Kč pro Jihočeské divadlo na divadelní představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2018. Tak se děje každý rok.

Posvětili jsme navýšení dotace pro Mezinárodní hudební festivalu Český Krumlov, z. s., na 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov o 200 000 Kč. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z. s., požádal o navýšení dotace na 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov o 500 000 Kč. Již byla poskytnuta dotace ve výši 1 000 000 Kč. Důvodem žádosti o navýšení dotace od Jihočeského kraje je nedostatek finančních prostředků, způsobený snížením dotací Ministerstva kultury a společnosti E. ON oproti minulým letům. Potřebují další finanční prostředky, aby festival mohl být uskutečněn v plánovaném rozsahu a kvalitě. Celkem je pro festival přiklepnuto 1 200 000 Kč.

Diskuse zastupitelů na závěr byla krátká.
A pak opět vystoupila dvojice jihočeských občanů pánové Kozelka a Sámek. Nic nového pod sluncem.

Další jednání krajského zastupitelstva v tomto roce proběhnou ve dnech 6. 9., 18. 10. a 13. 12.

Přeji Vám klidné léto.

O autorovi

Ivo Moravec