Články

Nové dotace rozšíří možnosti pro předškoláky

Kromě rozšiřování kapacit vlastních mateřských škol město podpoří služby pro rodiny s malými dětmi pomocí nového dotačního programu. Pro letošní rok na něj vyčlenilo 500 tisíc korun.

„Cílem je podpora činnosti stávajícím i nově vzniklým subjektům, právnickým i fyzickým osobám, které se zabývají péčí o děti do 6 let věku. Prostředky jsou určeny na celoroční služby a provoz a na podporu vybavení nově vzniklých zařízení. Snažíme se novým dotačním opatřením rozšířit nabídku služeb pro dětí i jejich rodiče,“ přiblížila předsedkyně školské komise Jindřiška Kačenová (HOPB). Ta spolu s další členkou komise za Občany pro Budějovice Lucií Betákovou vznik nového dotačního programu iniciovala.

Dotace mohou využít například různá nepodnikatelská sdružení i jednotlivci na zřízení miniškolek nebo firmy na zřízení svých podnikových školek. Firmy však mají stanovenou minimální spoluúčast 40%, zatímco nepodnikatelské subjekty jen 10%.

„Školská komise v prosinci projednala a schválila pravidla programu a v lednu je potvrdila rada města. V termínu od 1. února do 1. března je možné o dotace žádat,“ doplnil primátor Juraj Thoma.