Články

Neplatná EIA odsouvá stavbu nových silnic

V souvislosti se stavbou dlouho očekávané dálnice D3 a zoufalým stavem kolem posudků vlivu staveb na životní prostředí (EIA), jež podle úpravy zákona v souladu s evropskými směrnicemi přestaly platit, jsem interpeloval ministra dopravy Ing. Dana Ťoka.

Zaměřil jsem se na hrozbu plynoucí z neplatných posudků EIA, kvůli kterým může být narušen předpokládaný harmonogram výstavby D3. Jen v Jihočeském kraji se problém týká projektů v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty nejméně za 55 miliard korun. Ohrožena ovšem není pouze výstavba dopravní infrastruktury, ale všechny plánované stavby, u kterých bylo stanovisko EIA vydané ještě podle zákona č. 244/1992 Sb. Jedná se o všechny velké stavby s výrazným dopadem na přírodu, jako jsou například čističky odpadních vod, čerpací stanice, výrobní haly a mnohé další.

Pan ministr Ťok konstatoval, že všechny dosud nerozestavěné části D3 v Jihočeském kraji, které se opírají o stanovisko EIA vydané dle z. 244/1992 Sb., jsou současným stavem potenciálně ohroženy, jelikož mezi ČR a Evropskou komisí opravdu stále ještě nedošlo ke shodě. Další postup závisí na výsledcích jednání, které probíhá, přičemž deklarovaný termín pro ukončení jednání byl konec měsíce února 2016.

Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR připravují podklady pro dva možné scénáře vývoje současného stavu. V prvním případě, kdy by byla stará stanoviska uznána, nebude možné počítat s finanční podporou z EU, což je s ohledem na finanční náročnost nežádoucí a předem prakticky vyloučeno. Ve druhém případě, kdy by se proces EIA musel opakovat, Ministerstvo dopravy a jeho organizace ŘSD ČR počítá v jihočeské části dálnice se zdržením o cca dva roky, a to u méně problematických staveb.

Ve středočeské části dálnice D3 je stanovisko EIA vydáno již dle z. 100/2001 Sb., datováno je ke dni 3. 2. 2012 a očekává se jeho bezproblémové ověření.

Celou odpověď na mou interpelaci, která se týká zároveň i výkupních cen pozemků pro stavbu dálnice D3, najdete zde.

O autorovi

František Vácha
František Vácha

Funkce: zastupitel města České Budějovice, poslanec Parlamentu České republiky
Povolání: vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »