Články

Náměty občanů neleží ladem

Připomínky, návrhy a podněty, s kterými se veřejnost obrací na hnutí Občané pro Budějovice, nezůstávají ležet ladem. V opodstatněných případech je zastupitelé za HOPB přenášejí v rámci svých interpelací na jednání českobudějovického zastupitelstva, a tak vedení města se jimi musí zabývat. Obdržené písemné odpovědi pak HOPB zveřejňuje na svých webových stránkách, takže veřejnost se může seznámit, jak radnice s nimi naložila. Za necelé dva uplynulé roky jich bylo celkem 64 a mnohé z nich dokladují, že díky interpelaci došlo k nápravě či vylepšení toho, co občany trápí.

Příkladem může být právě ukončené výběrové řízení na stavbu chodníku s místy pro přecházení a veřejné osvětlení komunikace v ulici. A. Trägera od zastávky MHD u sokolovny v Kněžských Dvorech k ulici Roberta Bosche. Právě s tímto požadavkem se na HOPB obrátila takzvaná Kecenická iniciativa, což je spolek občanů z Kněžských Dvorů, který se mimo jiné zaměřuje na bezpečnost chodců a omezování negativního dopadu dopravy na městských a ostatních silnicích.

„Nejen občany naší čtvrti už dlouhodobě trápí nebezpečné přecházení k zastávce MHD v této lokalitě. Město sice už v lednu 2017 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu chodníku s místem pro přecházení, ale s realizací to vázlo. Obrátili jsme se tedy s prosbou o pomoc na hnutí Občané pro Budějovice. Sice jsme věděli, že v současné době je toto hnutí v radniční opozici, ale na druhé straně máme zkušenost, že je vnímavé k tomu, co lidé potřebují, aby se nám v našem městě žilo líp a taky bezpečněji. Nezklamali nás a na letošním únorovém jednání zastupitelstva náš požadavek v rámci interpelací zastupitelů přednesli, takže se ledy konečně hnuly. Město začalo náš problém řešit a vše nasvědčuje, že nového chodníku s přechody a osvětlením se přece jenom dočkáme,“ řekl předseda spolku Kecenecká iniciativa Jaroslav Havlíček.

Stavba, jejíhož dodavatele odsouhlasila rada města na svém posledním jednání, přijde na zhruba 4 miliony korun. Potěšitelné je, že až devadesát procent ceny veřejné zakázky má šanci na financování z fondu Evropské unie.

„Co by člen výběrové komise na dodavatele stavby jsem se osobně přesvědčil, že zřízení chodníku, který povede k zastávce MHD u sokolovny po levé straně vozovky, je opodstatněné, neboť jde o frekventovanou ulici, kde chodcům hrozí vážné nebezpečí. Řešení je tedy na dobré cestě a mne těší, že pro racionální návrhy, které získáme od občanů, byť jde někdy i o jen drobné věci, se nám daří získat podporu u vedení města,“ dodal Juraj Thoma, českobudějovický zastupitel za HOPB.