Články

Mirek Vodák: Město by mělo plně využít potenciál obou řek

Když se řekne Budějovice, vybavíme si Černou věž, Samsonovu kašnu, dobré pivo a dobrý hokej. Ale jedním z Budějovických fenoménů jsou i řeky, Vltava a Malše. Je škoda, že jejich potenciál město zatím moc nevyužívá a nábřeží jsou spíš dopravní koridory než místa k odpočinku. S řekou není kontakt a chybí přístupy k její hladině.

Před několika lety vznikl dokument Město a voda, ale z jeho vizí se bohužel realizovalo jen málo. Současná rada města nemá zpracované žádné podrobnější koncepční materiály nebo územní studie, které by se nábřeží věnovaly. Přitom příkladů jak na to najdeme v evropských i českých městech víc než dost, jak ukazuje třeba nedávná architektonická soutěž na nábřeží v Uherském Hradišti.

“Uherské Hradiště má ve srovnání s Budějovicemi zhruba čtvrtinový rozpočet. Přesto z něj dokáže najít peníze na koncepci rozvoje nábřeží a formou veřejné architektonické soutěže vést diskusi nad jeho potenciálem. Dvoudenního zasedání poroty se zúčastnili kromě architektů a urbanistů také dopravní inženýři, krajináři, památkáři, zástupci povodí a samozřejmě městský architekt a pan starosta. Každý mohl říci svůj pohled a po velmi zajímavé diskusi se porota shodla na vítězném návrhu od jednoho z nejrenomovanějších českých ateliérů. Ten bude společně s dalšími dvaceti představen veřejnosti na výstavě. Občané mohou samozřejmě dávat připomínky, které se zapracují v další fázi,” říká architekt Mirek Vodák, který  se soutěže v Uherském Hradišti zúčastnil jako porotce.

Architektonická soutěž je v tomto ohledu nejvíc transparentní a participativní forma spolupráce politiků, odborníků a občanů města. Je škoda, že Budějovice žádnou takovou soutěž nevypsaly už více než pět let a diskuse s veřejností a odborníky je velmi povrchní a rozpačitá.

„Z toho samozřejmě pramení problémy s komunikací, jako je tomu u projektu sportovní haly nebo kulturního domu, ale třeba i u protipovodňových opatření u Malého jezu a dalších větších projektů za stovky milionů, o kterých zatím ani netušíte, a přesto jsou na ně již vypsaná výběrová řízení,“ dodává Mirek Vodák, jedna z nových tváří, která se objeví na kandidátce HOPB pro říjnové komunální volby.

Pokud tento přístup chcete změnit, v podzimních volbách máte šanci. Občané pro Budějovice podporují transparentní soutěže a veřejnou diskusi a mají na kandidátce zkušené lidi, kteří to zvládnou.