Články

Jiří Šesták: Hannibal ante portas

Zvolení Zdeňka Ondráčka do vedení Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů je dalším útokem na demokracii naší země. Na svobody, které komunisti systematicky porušovali – od svobody projevu, pohybu, až po zákaz mučení a nucených prací. Naše svobody, zaručené Listinou základních práv a svobod, jsou tímto opět ohroženy. Zatím symbolicky. Ale symboly se mnohdy mění v realitu. Zdeněk Ondráček s dalšími příslušníky SNB mlátil ženy a muže, kteří se chtěli svobodně vyjadřovat, číst jakékoliv knihy, vzdělávat se, chodit do kostela, cestovat, … – a nebýt za to vše vyhazováni z práce.

KSČM a SPD mají extremismus ve svých ideových základech, ale že se k nim přidalo při hlasování v poslanecké sněmovně tolik poslanců za ANO je z pohledu budoucnosti naší svobodné demokratické společnosti velice nebezpečné. A nepochopitelné. Proč tolika lidem v této zemi nedochází blížící se nebezpečí?! Budeme opět jenom „makat“ a držet hubu. Proč se třeseme hrůzou z imigrantů, kteří zde nejsou, a jsme lhostejní k nebezpečí vlády zvůle a strachu, které daleko více a dříve zničí životy našich dětí než apokalyptické vize obchodníků se strachem?

Pouštíme k moci lidi, kteří na svých občanech bezprávně používali násilí. Zodpovědnost za to neseme všichni. Občané této země.

O autorovi

Jiří Šesták
Jiří Šesták

Funkce: senátor pro Budějovicko a Třeboňsko, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Povolání: herec, ředitel Jihočeského divadla (2004 - 2014), vysokoškolský pedagog


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »