Články

Jak budu v Senátu hlasovat ohledně registru smluv

V posledních dnech se na mne obracejí novináři s otázkou, jak budu hlasovat o novele zákona o registru smluv. Odpovídám jim, že budu podporovat návrat k návrhu ministra zemědělství, aby zákon neměl výjimek mimo jediné, týkající se národního podniku Budějovický Budvar, a to z následujících důvodů:

* zákon, aby měl smysl, se má týkat všech institucí, hospodařících s veřejnými prostředky

* národní podnik Budějovický Budvar, i když se jedná o „státní“ podnik, nehospodaří s veřejnými finančními prostředky, je finančně nezávislý na státním rozpočtu; naopak do něho nemalou měrou přispívá

* aplikace tohoto zákona by Budvar ohrozila v desítkách soudních sporů o známku, které vede v mnoha zemích světa; ochranná známka je jeho jednoznačným strategickým bohatstvím

* zároveň by ho výrazně poškodila vůči vnitrostátním i zahraničním obchodním konkurentům, neboť by zcela obnažila výrobní a obchodní strategii Budvaru; tuto povinnost ostatní výrobci piva nemají a zřejmě ji ani nikdy mít nebudou

O autorovi

Jiří Šesták
Jiří Šesták

Funkce: senátor pro Budějovicko a Třeboňsko, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Povolání: herec, ředitel Jihočeského divadla (2004 - 2014), vysokoškolský pedagog


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »