Články

INTERPELACE: Vyčíslení nákladů města ve sporu ohledně Centra halových sportů

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (20.3.2017):
Jak vysoké jsou náklady z rozpočtu města, které byly vynaloženy v rámci sporu týkajícího se Centra halových sportů?

Odpovídal Ing. Svoboda, primátor:

Vážený pane zastupiteli, na 23. zasedání zastupitelstva města konaném dne 20. 3. 2017 jste požádal o vyčíslení nákladů vynaložených městem na spory týkající se Centra halových sportů, jak vyplývají ze smlouvy uzavřené městem se společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. Na základě této žádosti si Vám dovoluji sdělit následující informace.

Na právní služby spojené se soudními spory vedenými ve věci zrušené soutěže o návrh na Centrum halových sportů (vedena dvě civilní soudní řízení o žalobách města podaných proti Ing. arch. Zbyňkovi Ryškovi – účastník soutěže o návrh umístěný na III. pořadí, a proti skupině slovenských architektů – Ing. arch. Peterovi Moravčíkovi, Ing. arch. Tomáši Krištekovi, Ing. arch. Ondřeji Kurekovi, Ing. arch. Alexandře Masárové a MSc (arch) Kataríně Labáthové – účastníci soutěže o návrh umístění na II. pořadí) bylo doposud (ke dni 12. 4. 2016) městem uhrazeno:

  • objednávka č. OBJ/1190/2016/001 ze dne 4. 1. 2016
    • zpracování právní analýzy, uhrazeno 40 000 Kč bez DPH (48 400 Kč vč. DPH)
  • smlouva č. 2016000894 ze dne 12. 4. 2016
    • zastupování v soudních řízeních, poskytování souvisejících právních služeb (zpracování žalob, zastupování při mimosoudních jednáních apod.), uhrazeno 322 300,00 Kč bez DPH (389 982,99 Kč s DPH)

Za shora uvedené právní služby tedy bylo ke dni 12. 4. 2017 společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., uhrazeno celkem 362 300,00 Kč bez DPH (438 382,99 Kč s DPH).

Doplňuji, že v souvislosti s žalobami podanými v předmětné věci městem byly rovněž uhrazeny příslušné soudní poplatky, a to v celkové výši 29 750 Kč.