Články

INTERPELACE: Sanace rybníčků ve Vrátě a cvičiště pro hasiče

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018):
Na jednání s panem Kohnem bylo přislíbeno, že v letošním roce dojde k realizaci sanačního opatření týkající se rybníčků. Z menšího se vytvoří kořenová čistička pro větší. Nikde jsem nenalezl žádost o financování tohoto záměru, ani související žádost o financování výkupu níže zmíněných pozemků, aby mohlo dojít k realizaci záměru vybudování zážitkového prostoru pro místní školu, dle jejich návrhu. Dále hřiště pro seniory, nedaleko klub seniorů a cvičiště pro vrátecké dobrovolné hasiče. 
Ve vazbě na výše uvedené návrh na odkup níže uvedených pozemků:
Pozemky Vráto – katastrální území České Budějovice 4,
Vlastník: ZENA cz s.r.o., Průmyslová 1656, 370 01 České Budějovice 6,
1262, 1263 – dřevěný rozpadající se domek,
1261/1, 1261/2 – betonová rozpadající se garáž

Odpovídal Ing. Holický, náměstek primátora:

O autorovi

Ivo Moravec