Články

INTERPELACE: Parkování držitelů ZTP v modrých zónách

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018):
Může stát auto držitele ZTP v modré zóně i v Českých Budějovicích? V Pardubicích nám bylo řečeno, že pokud jsou místa pro auta držitele ZTP obsazena, může.

Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: