Články

INTERPELACE: Oprava chodníku v Rybářské ulici v Nemanicích

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018):
V nedávné době byly v Nemanicích v Rybářské ulici obnovovány chodníky, ale jen na jedné straně ulice. Počítá se v dohledné době, že se technika přiveze znovu, a opraví se protilehlý chodník v délce asi 120 m?

Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

>