Články

INTERPELACE: Hodiny na veřejných místech

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018):
Existují ještě v Českých Budějovicích odborníci, kteří umění opravit hodiny na veřejných místech, aby ukazovaly všude správný čas pro rychlou orientaci občanů i turistů? Budou se znovu instalovat hodiny zničené vichřicí na Mariánském náměstí?

Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: