Archiv tagu

životní prostředí

Odstavce s Moravcem: uplynulý týden v médiích /38

Zprávy z minulého týdne, kdy by se měly zdobit prameny a studny, protože byl letní slunovrat, komentuje předseda Občanů pro Budějovice Ivo Moravec. Týden 18.6. – 22.6. 2018 Sociální demokraté se rozhodli. Vstupují do vlády. Zatím ale ještě vládu nemáme. Uvidíme, jak dopadne spor o Pocheho, případně další tahanice. Jan Štětka napsal: „ČSSD si vybrala vládu s Babišem. Bude mít žebrác...

INTERPELACE: Sanace rybníčků ve Vrátě a cvičiště pro hasiče

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018): Na jednání s panem Kohnem bylo přislíbeno, že v letošním roce dojde k realizaci sanačního opatření týkající se rybníčků. Z menšího se vytvoří kořenová čistička pro větší. Nikde jsem nenalezl žádost o financování tohoto záměru, ani související žádost o financování výkupu níže zmíněných pozemků, aby mohlo dojít k realizaci záměru vybudov...

INTERPELACE: Prořezávka stromů na Lidické třídě

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (27.6.2017): Tlumočím žádost majitele nemovitosti Lidická 54 o zásah do dvou vzrostlých stromů, přesahujících z veřejné zeleně do zahrady tohoto objektu. Na stromech byl v minulosti údajně proveden udržovací zásah, dle názoru majitele nemovitosti není dostatečný. Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Kontrola domovních topenišť

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (7.11.2016): Upozornil, že byla schválena novela zákona o ochraně ovzduší, která ukládá městům kontrolu domovních topenišť. Vznesl dotaz, jak je na to město připravené, protože účinnost zákona je od 1. 1. 2017. Odpovídal Ing. Zdeněk Řeřábek, tajemník magistrátu: Vážený pane zastupiteli, v příloze Vám zasílám vyjádření vedoucího odboru ochrany životního prostředí ...

Děkujeme občanům za vracení elektra k recyklaci

Českobudějovičtí občané jsou stále pilnější při odevzdávání starých a nepotřebných elektrospotřebičů, které slouží k následné recyklaci. Svědčí o tom aktuální Certifikát environmentálního vyúčtování od společnosti ASEKOL. Ta sleduje nejen počty navrácených televizorů, monitorů a drobného elektra, ale zároveň vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody se díky recy...

Kultivace veřejného prostoru je dle HOPB nezbytná

Umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad na Piaristické náměstí je dalším příkladem, kdy současné vedení českobudějovické radnice sklízí úrodu zasetou vedením předešlým. „Dlouhodobě mi vadí, jak separační hnízda s nadzemními kontejnery hyzdí veřejný prostor, a to zejména odpady, které neukáznění občané a patrně i někteří živnostníci odkládají kolem. Proto jsem rád, že umístění podzemních ko...

Soutěž Rozkvetlé město má již třetí pokračování

Už v roce 2014 se na českobudějovické radnici zrodila myšlenka podpořit snahu občanů o zkrášlování svého okolí. V souladu se zásadami hnutí Občané pro Budějovice, které vždy kladlo důraz na aktivní účast občanů na péči o čistotu města a kvalitu prostředí, v němž žijí, vyhlásilo tehdejší vedení radnice soutěž s názvem Rozkvetlé město. „Jejím smyslem se stalo nejen ocenit ty, kteří pečují o květinov...

OBRAZEM: Černá skládka se objevila i na náměstí

Zatímco stovky budějovických občanů odklízely černé skládky a odpadky z různých částí našeho města v rámci akce „Ukliďme Česko“, nedlouho poté se našli i tací, kteří se nestyděli zřídit černou skládkou přímo na náměstí Přemysla Otakara II.       

Stovkám účastníků akce Ukliďme Česko náleží dík

Všem dobrovolníkům, kteří se v našem městě aktivně zúčastnili úklidové akce pod názvem Ukliďme Česko, náleží poděkování. Pro přípravu letošního již třetího ročníku této celostátní akce stanovené na sobotu 16. dubna spojily síly spolek Ekosmák s Českým svazem ochránců přírody, který více než dvacet let zajišťoval průběh obdobného počinu Ukliďme svět. V Českých Budějovicích se tak díky stovkám dobro...

Děti poznávají to, co někteří rodiče neumějí

Třídění komunálního odpadu, jež by mělo být pro každého samozřejmostí, se zejména starší generace teprve postupně učí. Podstatně lépe by na tom měly být současné děti, které školy vedou k ekologicky šetrnému chování. Příkladem může být i projekt Město snů připravený společností FCC České Budějovice, do něhož se zapojilo deset českobudějovických základních škol. „V celospolečenském vědomí byla za s...