Zapojte se

CHCETE SE ZAPOJIT DO ČINNOSTI OBČANŮ PRO BUDĚJOVICE?

LÍBÍ SE VÁM NÁŠ PROGRAM A NAŠE OTEVŘENOST?

ZAPOJTE SE! Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo nepovažuje politiku za prostředek k osobnímu obohacení, kdo je schopen si stát za svými názory a kdo chce, aby České Budějovice byly živým, progresivním, moderním a přitom přívětivým městem, kde se dobře žije Vám, Vašim dětem, rodičům a přátelům. Městem, na které můžete být hrdí.

Přečetli jste si naše stanovy? Pak jistě víte, že se můžete stát buď naším členem, nebo registrovaným příznivcem.

Člen má plná práva, ale i povinnosti. Na shromáždění členů rozhoduje hlasováním o činnosti hnutí a může být zvolen do orgánů hnutí.

Registrovaný příznivec neplatí členské příspěvky, ale může se účastnit členských shromáždění s právem diskutovat a ovlivňovat činnost hnutí, nikoli však hlasovat o zásadních otázkách nebo být zvolen do orgánů hnutí. Ale může být hnutím stejně jako člen nominován do zastupitelských sborů a jejich poradních orgánů.

Přihlášky ke stažení:

 

Členskou přihlášku nebo žádost o registraci příznivcem našeho hnutí doručte buď osobně Radě hnutí, nebo písemně na adresu:

Občané pro Budějovice
Česká 60
370 01 České Budějovice

O přijetí člena rozhoduje rada hnutí jednomyslně, o registraci příznivce prostou většinou.

 

Naše hnutí můžete podpořit i finančně.