Podpořte nás

Činnost našeho hnutí financujeme pouze z členských příspěvků a darů, dále od roku 2012 získáváme státní příspěvky za mandáty našich krajských zastupitelů a našeho senátora. Nemáme žádné černé volební fondy či tajné sponzory v pozadí.

Našimi hlavními zásadami jsou OTEVŘENOST a POCTIVOST.

Jako jediná politická strana v Českých Budějovicích jsme zveřejnili příjmy i výdaje volebních kampaní v roce 2010 (městské volby) i 2012 (krajské volby). Zveřejňujeme i výroční finanční zprávy a používáme transparentní účet.

V naší činnosti, zejména v počátcích a ve volební kampani 2010, nám velmi pomohly příspěvky nejrůznějších dárců. I nyní budeme vděčni za jakýkoliv obnos, který nám věnujete a podpoříte tak další činnost našeho hnutí.

Jako individuální nebo firemní dárce politickému hnutí OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE si můžete tuto částku pro daňové účely odečíst od daňového základu.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru a sepíšeme s Vámi darovací smlouvu. (vzor darovací smlouvy)

Číslo transparentního účtu: 2800583696/2010 vedený u Fio Bank.

 

Možnost odpočtu daru z daní

Částku, kterou za kalendářní rok darujete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně.

Fyzické osoby: Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí za kalendářní rok alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
 
Právnické osoby: Od základu daně podle ustanovení §34 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.