OSOBY

Václav Fál

64 let, zastupitel (od 2010), člen Rady města České Budějovice (2014 - 2015)
Povolání: podnikatel
Politická příslušnost: HOPB
Bydliště: České Budějovice

„Základním předpokladem pro každé prosperující společenství je silná střední třída. Ta však není definována – jak si mnozí myslí, výší jejich příjmů, ale životním postojem. Zdravou střední třídu tvoří sebevědomý občan, který v podmínkách rovných příležitostí svojí kvalifikovanou prací zajistí nejen sebe, ale často i pracovní příležitost pro ostatní a to bez potřeby pomoci státu.

Je zřejmé, že takový občan – s přiměřenou dávkou charakterových vlastností – se nemusí obávat, že neobstojí na trhu práce. Takto postavené sebevědomí je pak slušným základem pro postoje a rozhodnutí, která neurčují různé okolní vlivy.

Určitě nejsem symbol ctnosti, ale demonstrace zvůle a moci ukrytá pod záštitou demokratické volby, použitá v roce 2010 při odvolání primátora Juraje Thomy, byla za hranicí mé občanské tolerance a nečinnosti. Zásadně tento projev kladu do protikladu s výše uvedenou svobodou volby. Proto jsem členem tohoto hnutí. Nechci se nikomu omlouvat za svoji minulost, natož pak za budoucnost.“