OSOBY

Mgr. Tomáš Chovanec

42 let, zastupitel města České Budějovice, člen územního výboru Zastupitelstva města, člen správní rady Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Povolání: projektový manažer
Politická příslušnost: HOPB
Bydliště: České Budějovice

Po Obchodní akademii v Písku (1999) vystudoval Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské univerzitě obor rehabilitační péče (2006) a v průběhu studia začal pracovat v neziskové organizaci Centrum pro komunitní práci (CpKP) jižní Čechy. Již od počátku se zaměřil na sociální služby a podporu poskytovatelů sociálních služeb a to prostřednictvím realizací různých projektů financovaných především z Evropského sociálního fondu.

Samostatně se pak specializuje na problematiku zaměstnávání zdravotně postižených. V rámci své profese se spolupodílel na různých strategických dokumentech v oblasti sociálních služeb, konzultací v oblasti standardů kvality a řízením projektů. Od roku 2009 je externím hodnotitelem projektů pro MPSV a MPO.

Od roku 2007 pracuje jako externí konzultant poradenské společnosti V.I.A. Praha, a.s., kde připravuje projekty v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů a manažersky řídil a řídí projekty například ve společnostech Mladá fronta, a.s., SAFINA, a.s., a NetCentrum, s.r.o.

Volný čas tráví vysokohorskou turistikou, pobytem v přírodě a příležitostně i paintballem. Je ženatý a má dvě děti. Je aktivním členem MENSA ČR.

V roce 2011 se stal členem Občanů pro Budějovice a aktivně se zapojuje do politického dění ve městě.