OSOBY

Ing. Ivo Moravec

57 let, předseda HOPB, zastupitel města České Budějovice, člen rady Jihočeského kraje, 1. náměstek primátora Českých Budějovic (2014 - 2015)
Povolání: lesní inženýr
Politická příslušnost: HOPB
Bydliště: České Budějovice

Od roku 1976 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. V roce 2006 byl na kandidátce ODS zvolen zastupitelem Českých Budějovic. V roce 2010 se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho prvním místopředsedou. Od listopadu 2014 do června 2015 pracoval ve funkci prvního náměstka primátora Českých Budějovic.

Vystudoval lesnickou fakultu v Brně a studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje na částečný úvazek v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., kde se zabývá studiem horských smrkových lesů. Je členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci.

Moravec-dcera

V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+.

Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. Je ženatý. Má dvě dcery.

Moravec-pulmaraton„Proč se zabývám politikou? 

Protože bych rád díky mé znalosti města a jeho problémů přispěl ke zlepšení kvality života v Českých Budějovicích. 

Protože chci, aby fungování městské samosprávy bylo i nadále otevřené a vstřícné vůči občanům, transparentní a hospodárné.

Protože bych rád jako zastupitel pracoval ve prospěch města a navázal na vše dobré, co se povedlo.

Protože máme mezi sebou mnoho mladých lidí, kteří mají chuť něco dělat pro budoucnost města, ve kterém chtějí žít, pracovat,  podnikat, sportovat nebo se bavit. Těmto lidem nejsou České Budějovice lhostejné a chtějí život v něm pomoci zlepšit. 

Protože máme kvalitní program, s kterým předstupujeme před občany a jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji našeho města.

Protože mně vadí současná skeptická a poraženecká nálada ve společnosti.

Protože chci, aby obyvatelé Českých Budějovic byli hrdí na to, v jakém městě žijí.“