OSOBY

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

43 let, zastupitel (od 2014), člen Rady města České Budějovice (2014 - 2015)
Povolání: vysokoškolský pedagog, kurátor
Politická příslušnost: nezávislý
Bydliště: České Budějovice

Vystudoval obory dějiny umění a germanistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2003), doktorské studium v oboru dějiny umění absolvoval tamtéž v roce 2010.

V letech 2002 až 2004 vyučoval na Biskupském gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích dějiny umění v německém jazyce, od roku 2003 působil na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako externí lektor dějin umění. Po vzniku Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2006 pracoval jako odborný asistent na Ústavu estetiky a dějin umění. Přitom stál u zrodu nového oboru Dějiny umění, který byl pro studenty otevřen prvně v roce 2008, kdy také vzniknul samostatný Ústav dějin umění na FF JU. Nyní působí jako odborný asistent na sloučeném Ústavu estetiky a dějin umění Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích.

Během svého studia absolvoval stipendijní pobyty ve Vídni (na Ústavu pro dějiny umění), v Mnichově (na Technické univerzitě) a v Římě (kurz Biblitohecy Hertziany). K tématu gotické architektury přednášel na univerzitách ve Vídni, v Innsbrucku, v Salcburku a v rámci badatelského pobytu v Lipsku.

Od roku 2014 je rovněž kurátorem sbírky starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, s níž od roku 2009 spolupracuje na krátkodobých výstavách a především na pořadech pro studenty a veřejnost. Pro veřejnost uspořádal přednáškové cykly na téma asijského umění, současné architektury či umění doby Jagellonců. Je odborným garantem multižánrového vzdělávacího pořadu pro studenty středních škol Barevné texty v AJG.

Vedle pedagogické činnosti byl několikrát rovněž členem Akademického senátu FF JU a také členem výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Byl členem poradního sboru Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře a je členem nákupní komise Jihočeského muzea v Č. Budějovicích.

V letech 2012-2014 byl předsedou kulturní komise Rady města Č. Budějovice za HOPB.

Odborný profil Hynka Látala na stránkách filosofické fakulty.

Latal_zaluzi„Veřejnost často volá po tom, aby v politice působili odborníci. Proto když přišla od Občanů pro Budějovice nabídka na zapojení se do kulturní politiky, dlouho jsem neváhal. Mám k městu úzkou vazbu a pocházím z budějovické rodiny, jejíž členové se v politice v minulosti angažovali. Například můj pradědeček byl navázán na Benešovu exilovou vládu. Myslím, že se během posledních let podařilo oživit veřejný prostor a naplnit ho kvalitními kulturními aktivitami. V této iniciativě HOPB bych chtěl pokračovat a zaměřit se na kultivaci některých zanedbaných budov a prostranství. Bude třeba dotáhnout do konce rekonstrukci kulturního domu Slávie a zajistit smysluplnou revitalizaci jeho okolí. Podobně bude nutné vyřešit koncepci Domu umění se světoznámou Galerií současného umění a architektury. Je nutné ji nejen zachovat, ale také konečně poskytnout skutečně důstojný rámec jejím výstavním a vzdělávacím aktivitám.“