Rozpočet volební kampaně 2010

Rozpočet volební kampaně politického hnutí OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE byl sestaven tak, aby přímé výdaje hnutí nepřekročily částku 500 tisíc korun.

Díky velké podpoře příznivců našeho hnutí se nám od 31. srpna 2010 podařilo shromáždit částku 448 255,66 Kč, přímé výdaje činily 437 421 Kč (viz níže přiložená tabulka obratů). Hnutí kromě toho mohlo využít částku 200 tisíc korun od partnerského hnutí Starostové a nezávislí, která byla použita na novinovou inzerci.

Vedle peněžitého plnění hnutí přijalo také sponzorské dary nepeněžité. Zde se jednalo především o poskytnutí reklamních ploch a zajištění výlepu billboardů na venkovních nosičích (billboardy apod.).

Všem, kteří se na mimořádně úspěšné kampani OBČANŮ PRO BUDĚJOVICE podíleli, děkuji!

Juraj Thoma, předseda hnutí

Každý z přijatých darů lze doložit řádně uzavřenou darovací respektive sponzorskou smlouvou. To platí i pro dary, jejichž poskytovatelé požádali hnutí o zachování mlčenlivosti o identifikačních údajích dárce (v přehledu jsou proto příslušná políčka začerněna). Tato povinnost se samozřejmě nevztahuje na případy, kdy se sdělení údajů vyžaduje ze zákona nebo na základě rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu.

10-12-21_finance-kampan