Volební program 2014

VOLEBNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ (pdf)

VP2014_Thoma-Moravec

Naše zásady

S tím, co prosazujeme, začínáme vždy u sebe. Od vzniku našeho hnutí zveřejňujeme financování našich volebních kampaní. Používáme transparentní účet.

Držíme slovo. Naše sliby jsou pro nás skutečný závazek a nikoli jen líbivá, avšak nereálná lákadla. Neslibujeme proto nemožné, nesnižujeme se k demagogii a populismu.

Skládáme účty. Každoročně jsme zveřejňovali plnění koaliční smlouvy. Předložili jsme voličům i hodnocení našeho volebního programu.

Jednáme na rovinu. Nebojíme se říkat i nepříjemné věci, ani kvůli tomu, že je před volbami. Vážíme si inteligence našich voličů a považovali bychom za nedůstojné je balamutit.

Stojíme si za svým. Pokud něco považujeme za správné, budeme to prosazovat, i když se to ostatním nemusí líbit.

Jsme realisté. Nenecháme se zaslepit ideologií a osobními dojmy. Správa města vyžaduje schopnost dohody. Město patří všem, ne jen jedné skupině obyvatel. Nelze někoho upřednostňovat, protože je to vždy na úkor jiného. Je nutné umět hledat kompromis a vyváženost.

Děláme věci jinak. Nejsme jako jiné politické strany. Nepolitikaříme, nepomlouváme, nepodvádíme, nepodrážíme. Smyslem naší politické činnosti jsou České Budějovice, nikoli naše kariéra.

Chceme, aby České Budějovice byly:

CHYTRÉ MĚSTO, které přitahuje inteligentní lidi a využívá jejich schopností a kreativity ke svému rozvoji a které plně využívá potenciálu, jenž mu skýtají tři vysoké školy a početné vědecké instituce na jeho území. Je to ale také město, které chytře přistupuje k řešení svých problémů, které se nesnaží urputně vymýšlet již vymyšlené, ale nechává se inspirovat úspěchy odjinud. Chytré město je pro nás také takové, které se umí vyrovnat s dopravními problémy pomocí nápaditých řešení a moderních technologií.

OTEVŘENÉ MĚSTO, které je vstřícné vůči svým obyvatelům fungujícím úřadem a dalšími službami a zároveň s občany otevřeně komunikuje prostřednictvím všech možných cest včetně těch nejmodernějších. Radnice v otevřeném městě nemá před občany co skrývat a umožňuje co nejhlubší vhled do svého hospodaření a rozhodování.

SPOLEČNÉ MĚSTO, kde domov pro občany nekončí za zavřenými dveřmi jejich obydlí, ale cítí se příjemně v celém městě. Kde ulice nejsou jen místem pro cestu do práce a za dalšími povinnostmi, ale skýtají příjemnou procházku i příležitosti k zábavě a trávení volného času se sousedy a přáteli.

ZDRAVÉ MĚSTO, které je čisté a bezpečné a zajišťuje kvalitní služby pro všechny generace svých obyvatel, od předškoláků až po seniory. Město, které podporuje zdraví svých obyvatel dostatečnou nabídkou k aktivnímu trávení volného času a širokou škálou sportovních příležitostí.

zvolme13

 

Veřejný prostor

Město, které žije a jehož obyvatelé si ho užívají, je naším dlouhodobým a prvořadým cílem. Čisté a bezpečné ulice i parky oživené kulturními akcemi jsou pak prostorem, kde se lidé rádi potkávají a kde rádi tráví svůj volný čas. Radnice má především vytvářet podmínky pro aktivitu lidí, kteří sami chtějí pro oživení městských ulic a veřejných prostranství a tím i pro posílení sousedských a přátelských vztahů něco udělat.

Co se nám již podařilo a na čem chceme v dalším volebním období stavět:

– renovace veřejných prostranství pro příjemné trávení času: regenerace parku Háječek a bezplatné letní kino, nový park ve Čtyřech Dvorech, zpřístupnění vltavských břehů u Nového mostu
– podpora živé kultury: dlouhodobá podpora Budějovického Majálesu, Budějovický advent nejenom v centru a po celý měsíc, Krajinské korzo, koncerty ve městě, venkovní akce v okolí Slavie, rozjezd Vítání prváků ve spolupráci s univerzitou
– podpora sousedských vztahů: Advent v Plachého ulici, pouliční festival Nová nově, soutěž v květinové výzdobě Rozkvetlé město
– čistota: elektronické Hlášení závad (+ aplikace Dej Tip pro smartphone), zefektivnění údržby trávníků a úklidu ulic, speciální koše se sáčky na psí exkrementy
– posílení veřejné i odborné diskuse na téma architektury: ve spolupráci s galerií v Domě umění se zintenzivnila vzdělávací činnost a zdejší výstavy mají stále vyšší úroveň i návštěvnost, dále jsme navázali spolupráci s mnohými občanskými sdruženími, jejichž názory bereme za své, a posunuli jsme ji na oficiální úroveň
– zřídili jsme útvar hlavního architekta

Pro období 2014-2018 plánujeme:

VP2014_Zibura

Pokračování zavedených aktivit: Rozkvetlé město, grantová politika na oživení veřejného prostoru, Budějovický Advent, Krajinská Korzo, umění ve městě, edukační činnost při galerii v Domě umění, bezplatné promítání v letním kině.

Revitalizace prostoru mezi divadlem, muzeem a KD Slávie a přilehlého Zátkova nábřeží – přinejmenším připravit projekt a projednat ho s veřejností.

Pokračování v revitalizaci parku Háječek zpřístupněním břehů Vltavy a Malše.

Vytvoření piknikových míst na pravém břehu Malše a vybudování přístupových stupňů k vodě.

Zřízení pěší zóny Kanovnická (pěší propojení náměstí s Lannovou třídou).

Podpora sousedských akcí: určit místa a dny, kdy bude možné tyto akce pořádat bez nadbytečné byrokracie – ošetření výjimkami ve vyhláškách a nařízeních města.

Jednoduchý příspěvkový program na podporu sousedských aktivit.

Podpora aktivit ve veřejném prostoru (typu Zažij město jinak).

Vytipovat neotřelé prostory, které automaticky lákají k zastavení a pobytu a dovybavit je mobiliářem – např. Sokolský ostrov, Stromovka.

Systémové řešení veřejného prostoru. Zpracování pasportu centra a dalších lokalit, vytvoření strategie rozvoje veřejných prostranství ve městě a manuál jejich tvorby po vzoru hlavního města Prahy. Vytvoření jednoduché „kuchařky“ pro pořádání akcí na veřejných prostranstvích.

Moderní pojetí strategického a územního plánu. Územní plán bude obecně srozumitelný dokument nad rámec zákonných povinností a bude obsahovat výkres urbanistické koncepce.  Jako součást strategického plánu bude zpracována mapa městského majetku a u nevyužívaných pozemků a budov bude umožněno a podporováno alternativní využití, a to i krátkodobé.

Kultura

České Budějovice jsou stále více vnímány jako kulturní centrum nejenom v Jihočeském kraji, ale v celé České republice, a to jak z pohledu návštěvníků, tak i organizátorů kulturních akcí. Kultura přestala být díky Občanům pro Budějovice otloukánkem, pouhým „nadstandardem“, který ostatní politici berou jako nutné zlo a nikoli jako fenomén, který utváří svět kolem nás.

Podařilo se nám:

– bohatá kulturní nabídka: díky zaměření grantů se ve městě konají krátkodobé i dlouhodobé akce, jichž se zdarma mohou účastnit všichni jeho obyvatelé (škála akcí sahá od letního hudebního oživení parkoviště na Sokolském ostrově a parku u Slávie až po náročnější taneční představení v historickém centru města)
– velké akce s celorepublikovou prestiží: Budějovický Majáles, Krajinské korzo, Budějovický půlmaraton
– navázání spolupráce s Jihočeskou univerzitou (oživení kampusu i pro obyvatele přilehlých sídlišť, Vítání prváků se může stát podzimní protiváhou jarního majálesu)
– podpora Galerie současného umění: špičkové výstavy a akce se zaměřením na architekturu
– podpora Studentského kostela jakožto nového kulturního a společenského prostoru
– rozvoj Jihočeského divadla: majetková stabilizace (zakoupení dosud jenom pronajaté budovy), modernizace a rozšíření vnitřních prostor

V dalších letech chceme pokračovat v budování obrazu Českých Budějovic jakožto města s kvalitní kulturou se zaměřením na inovativní potenciál projevů současného umění v nejrůznějších oborech:

VP2014_Latal

Další rozvoj veřejně přístupných akcí všech žánrů. Jednodušší administrativní cesta k pořádání akcí ve veřejném prostoru a širší užívání stávajících i nových prostorů a objektů v majetku města.

Oživení a kultivování Domu kultury Slávie a jeho okolí. Budeme hledat finanční zdroje pro celkovou rekonstrukci a případnou dostavbu Slávie tak, aby zde mohl být umístěn orchestr Jihočeské komorní filharmonie a široké spektrum dalších společenských akcí. Dům kultury Slávie bude nadále a lépe sloužit rozmanité spolkové činnosti.

Rekonstrukce Domu umění. Celý dům by měl sloužit současnému umění v jeho rozmanitých podobách, v přízemí může vzniknout kavárna a knihkupectví, zaměřené na literaturu o umění.

Revitalizace parku Háječek a letního kina. Další úpravy parku s cílem jeho většího otevření k pořádání kulturních a společenských akcí. Zachování provozu letního kina, které může sloužit současně pro jiné open air aktivity – koncerty, taneční představení atd.

Rekonstrukce a oživení některých památek a objektů mimo historické centrum. Budeme jednat s vlastníky některých nevyužívaných objektů mimo historické centrum (např. bývalé kino Mír, podnik „Alžír“, slévárna Škoda či některé výrobní haly Koh-i-nooru) o jejich případném využití pro kulturní aktivity a zpřístupnění pro obyvatele z okrajových částí města.

Podpora vzdělávání v oblasti kultury na základních školách prostřednictvím propojování základních škol a kulturních organizací. Při Galerii současného umění a architektury podpoříme připravený projekt Architektura a děti, zaměřený na vzdělávání dětí a mládeže od předškolního věku po studenty středních škol a gymnázií.

Zachování čtyř souborů Jihočeského divadla.

Sport

VP2014_Fal

Za významnou součást společenského a aktivního života města považujeme sport ve všech jeho úrovních od neorganizované rekreační přes závodní až po profesionální. Město má především podporovat možnosti sportovního vyžití pro občany a neprofesionální sport, a to hlavně ten dětský a mládežnický. Profesionální sport město podporuje tím, že provozuje potřebnou infrastrukturu – Budvar Arénu, fotbalový stadion a Sportovní halu.

Demagogický křik, že na kulturu jde z rozpočtu města 100 milionů ročně a na sport 0, je pouhým mícháním jablek s hruškami (kromě toho, že jde o čísla zcela smyšlená). Sport ve všech svých podobách a různými způsoby je dlouhodobě podporován městem více než kultura.

V letech 2010-2014 jsme pro podporu českobudějovického sportu učinili:

– Budějovický půlmaraton – jeho podporou jsme zahájili novou tradici špičkové sportovní akce s masovou účastí rekreačních běžců, která získala prestižní stříbrnou známku Mezinárodní atletické federace
– výstavba parku Čtyři Dvory včetně zcela nového a rozsáhlého skateparku
– revitalizace sídlišť Máj a Vltava a v jejich rámci opravy sportovních plácků a dětských hřišť
– spolupráce na rekonstrukci areálu vodního slalomu v Českém Vrbném, který slouží i jako odpočinková zóna pro nevodáky
– prodloužení a opravy cyklostezek podél řek (oblíbené trasy in-line bruslařů)
– zpřístupnění školských sportovní areálů – letos vyzkoušeno na Máji
– zřízení příspěvkové organizace Správa sportovních zařízení namísto odboru magistrátu

Pro období 2014-2018 plánujeme:

Podpora mládežnického sportu v rámci stávajícího dotačního programu města.

Podpora profesionálních sportovních klubů s kompletní mládežnickou i seniorskou strukturou (mládež i nejvyšší profesionální soutěž) pomocí nového dotačního opatření. Klub musí být občanským sdružením nebo jinou příspěvkovou organizací (nikoli obchodní společností) a musí být veřejností vnímán jako morálně čistý.

Zpřístupnění školních sportovních areálů veřejnosti bylo letos vyzkoušeno o prázdninách na sídlišti Máj a na základě této pozitivní zkušenosti budeme pokračovat v otevření i dalších areálů.

Školství

Město zřizuje mateřské a základní školy (střední jsou v kompetenci kraje a vysoké státu). Prvořadým úkolem i nadále zůstává rozvoj předškolního vzdělávání, ale za důležitá považujeme i další témata. V případě mateřských škol nestačí jen stavět nové kapacity, ale reagovat pružněji a rychleji než pouhou stavební činností. Školská komise pod vedením HOPB proto v minulých letech navrhnula a prosadila další opatření zmírňující přetlak v mateřských školách. Nejen ta chceme v dalších letech nadále rozvíjet.

V období 2010-2014 se nám podařilo:

VP2014_Betakova

– rozšíření předškolního vzdělávání – kromě samotného zvýšení kapacity mateřských škol o 293 místa byl z iniciativy Občanů pro Budějovice hned na začátku volebního období zaveden dotační program na podporu služeb pro děti do 6 věku a letos město také vyčlenilo 2 mil. Kč na refundaci alespoň části školného za soukromé školky (1000 Kč na dítě a měsíc)
– podpora volnočasových aktivit – z podnětu HOPB byl nejprve zaveden příspěvek na putovní a příměstské tábory a posléze celkově navýšen objem peněz v příslušném dotačním programu (800 tis. v roce 2011, letos již 2,9 mil. Kč)
– elektronizace zápisů do MŠ – snížení administrativy a zvýšení pohodlí pro rodiče
– provoz školních družin o letních prázdninách – ulehčení situace pro pracující rodiče
– zdravá strava – Občané pro Budějovice se angažují za odstranění nezdravých pochutin z prodejních automatů ve školách

V nadcházejícím období chceme:

Další rozšiřování kapacit mateřských škol i další podpora soukromých mateřských škol a různých alternativ (např. lesní školky).

Základní školy mají zatím dostatečnou kapacitu včetně budov v záloze (např. bývalá ZŠ E. Destinnové), nicméně je třeba postupně začít připravovat nyní nevyužívané prostory na nárůst počtu žáků.

Rozšiřování školních družin, a to i v době letních prázdnin. V minulém volebním období proběhl pilotní projekt čtyřtýdenního provozu v létě, který se osvědčil.

Zdravé stravování dětí a boj proti dětské obezitě. Proběhl pilotní projekt týkající se zajištění dietní stravy pro děti, které potřebují bezlepkovou nebo jinou dietu. HOPB také doporučilo ředitelům základních škol, aby zrušili prodej nezdravých pochutin a nápojů ve školních bufetech a automatech.

Technické a přírodovědné vzdělávání v mateřských školách. Do projektu Jihočeské agentury pro podporu inovačního vzdělávání s názvem MATES – Technické mateřské školy se zapojilo několik českobudějovických školek, budeme usilovat o zvýšení jejich počtu. Dále budeme posilovat partnerství mezi školami a podnikatelským sektorem.

Zvláštní vyučovací hodiny pro individuální podporu žáků. Na prvním stupni základních škol je velmi důležité, aby děti v průběhu prvních let školní docházky získaly co možná největší potřebné znalosti a dovednosti. Jedním ze způsobů je vytvoření zvláštní hodiny, ve které by se pedagog mohl individuálně věnovat žákům a opakovaně probírat předešlé učivo. Tyto hodiny by byly určeny pro žáky například po delší absenci, s výukovými problémy nebo pro ty, kteří nemají dostatečnou podporu z domácího prostředí.

Doprava

Řešit dopravu v Českých Budějovicích je nutné jako celek a nikoli se zaměřovat pouze na jednu její součást, např. jenom automobilismus, nebo jenom cyklistiku (když zaprší, i cyklisté většinou sedají do aut). K dopravě přistupujeme realisticky, střízlivě, bez ideologického zabarvení. Na půdorysu města rozděleného na tři pruhy řekami a železnicí, se středověkým centrem, se zahuštěnou zástavbou a přitom malým katastrem, který obklopuje rozlehlá okolní aglomerace, však nestačí jen stavět nové silnice. Ono totiž ani příliš není kde, zvláště když každý by rád jezdil autem, ale nikdo nechce mít silnici pod okny. Jsme proto přesvědčeni, že je třeba posilovat alternativní druhy přepravy (hromadná, cyklistická, pěší), aby se silnice uvolnily. A to zejména v centru města, kudy přirozeně vede většina linek MHD a kříží se cyklostezky.

V uplynulém volebním období, kdy doprava patřila do naší kompetence, se nám podařilo:

– zanádražní komunikace (ve spolupráci s Jihočeským krajem) – výstavba etap 2.2  a 4 a úseku v Pětidomí, zahájení 1. etapy – příští rok bude zanádražní komunikace hotová!
– příprava nových silnic –  projekt pro stavební řízení pro propojení ulic Horákova-Strakonická, projekt pro územní řízení Hraniční- Hlinská
– Severní spojka –  připravena studie a město zahájilo výkupy pozemků
– parkovací dům v ulici F.A.Gerstnera – podařilo se úspěšně dokončit složitá jednání a soukromý investor mohl konečně zahájit stavbu
– parkování v přetíženém širším centru – příprava parkovacích zón tak, aby za symbolický regulativní poplatek měli přednost a jistotu parkování místní obyvatelé před návštěvníky, zejména mimobudějovickými
– úprava křižovatky Mánesova-Lidická, která výrazně zvýšila její průjezdnost
– příprava rekonstrukce dalších křižovatek – projekty na úpravu křižovatek Husova-Dlouhá louka a Branišovská-Větrná
– dynamické řízení všech křižovatek ve městě, projekt dalšího rozvoje inteligentních řídicích systémů v dopravě
– nový systém MHD s páteřními linkami a taktovými jízdními řady, elektronizace služeb pro uživatele MHD, jízdné pro rodiče na mateřské zdarma
– preferenční pruhy MHD na Lidické třídě a Senovážném náměstí, příprava Koridoru MHD na Husově třídě včetně úpravy zastávek a přechodu u výstaviště
– zastávka MHD na Senovážném náměstí u vyústění Lannovy třídy, příprava nových zastávek u kasáren na Žižkově třídě
– úprava přednádražního prostoru a přesunutí zastávek MHD od bývalé drážní polikliniky před hlavní budovu ČD – hotový projekt pro stavební povolení
– cyklistické stezky – postaveno nejvíce nových cyklostezek od roku 2000: výstavba stezky na Borek, po pravém břehu Vltavy na Hlubokou, Luční jez-sportovní hala, podél zanádražní komunikace, kolem Sconta; projektová příprava dalších cyklostezek (do Roudného, od Sconta k areálu firmy Bosch, na Včelnou, do Šindlových Dvorů)
– lávky pro pěší a cyklisty – nová lávka přes Dobrovodský potok v Suchém Vrbném, oprava lávky u zimního stadionu
– novinky pro cyklisty –  přejezdové prahy kolem historického jádra, přejezdový pás v Čéčově ulici, značení piktogramy u plaveckého stadionu a na Lidické třídě, zahájení přípravy na zavedení obousměrného provozu pro cyklisty v Jírovcově ulici v úseku mezi Novou a Riegrovou ulicí (hotov projekt pro stavební povolení)
– příprava pěší zóny Kanovnická (zpracován projekt pro stavební povolení)
– aktivní přístup k cyklistice – zahájení zpracování cyklogenerelu, zřízení funkce cyklokoordinátora, spolupráce s občanskými sdruženími

Ve volebním období 2014-2018 považujeme za své priority tyto věci:

VP2014_Slama

Podpora výstavby D3 podle platného územního rozhodnutí. Jednoznačně odmítáme návrhy na změnu trasy dálnice, které považujeme za nezodpovědné.

Výstavba propojení ulic Horákové – Strakonická. Zahájit projektovou přípravu na navazující propojení ulic Horákové-Litvínovická.

Nové mosty přes Vltavu. Zahájit po podrobném projednání s veřejností projektovou přípravu na přemostění Vltavy ve vyústění Papírenské ulice a na přemostění Vltavy ve vyústění ulice U Trojice.

Úprava křižovatky Dlouhá louka-Husova v podobném stylu, jako se povedlo zlepšit průjezdnost křižovatky Mánesova-Lidická.

Další rozvoj inteligentních naváděcích systémů – osazení sítě strategických detektorů.

Zavedení informačního systému o stavu průjezdnosti komunikací na strategických bodech. Instalace proměnných dopravních značek tam, kde to situace bude vyžadovat.

Rozšíření zóny organizace dopravy s podporou rezidenčních stání na širší centrum. Vybudování záchytných parkovišť typu P&G v Jírovcově ulici, na Dlouhé louce, u Sportovní haly (dovybavení stávajícího) a u Dynama (úprava dopravního režimu na stávajícím).

Informační naváděcí systém na záchytná parkoviště.

Podzemní parkoviště pod Senovážným náměstím. Díky výstavbě parkovacího domu u zimního stadionu se významně rozšíří možnosti parkování v centru města, chceme však také prověřit možnost vybudování dalších kapacit.

Dokončení koridoru MHD včetně úpravy přednádražního prostoru a Žižkovy třídy. Zřízení koridoru MHD na Pražské třídě u křižovatky na Mariánském náměstí.

Modernizace vozového parku MHD v souladu se závěry generelu MHD.

Elektronické odbavení cestujících MHD i parkujících.

Integrovaný dopravní systém. V komunikaci s krajem prosazování integrovaného dopravního systému pro České Budějovice a okolí a pokud možno pro celý Jihočeský kraj.

Dokončení cyklogenerelu včetně akčního plánu na jeho postupné naplňování. Postupná realizace opatření vyplývajících z cyklogenerelu.

Výstavba cyklistických stezek: do Roudného, na Včelnou, k areálu společnosti Bosch, do Šindlových Dvorů.

Vybavení města kvalitními kolostavy, včetně bezpečných parkovacích míst pro kola na exponovaných místech (např. u vlakového či autobusového nádraží)

Vybudování pěší zóny v Kanovnické ulici včetně zákazu vjezdu na náměstí z rohu ulic Kanovnická a U Černé věže, čímž se omezí průjezd vozidel, která si zkracují cestu z ulice Na Sadech na Mánesovu přes náměstí.

Rekonstrukce ulic podporou pěší a cyklistické dopravy: Štítného, Dvořákova. Zásahy do ulic Štítného a Dvořákovy tak, aby se zabránilo průjezdu Lannovou třídou z Rudolfovské na Žižkovu.

Postupné zavádění zóny 30 nebo smíšených zón v obytných zónách.

Zpracování Plánu udržitelné mobility v souladu s aktuálními trendy a zkušenostmi z Evropy a světa.

Životní prostředí

Líbí se nám město, v jakém žijeme, a chceme, aby takové zůstalo a stále se zlepšovalo. Pořádek, čistota a ochrana životního prostředí pro nás nejsou jen fráze, ale přirozená součást i našich osobních životů. Třídit odpad, případně ho vozit do sběrných dvorů a nepohazovat kolem sebe, starat se o okolí svého obydlí a uklízet nepořádek po svých psech považujeme za přirozenou slušnost. Abychom naše město udrželi čisté, je však třeba občany k takovému chování motivovat a „usnadňovat jim nedělat nepořádek“ (zajistit dostatek nádob na tříděný odpad v potřebné hustotě, dostatek sběrných dvorů apod.).

Od roku 2010 se nám podařilo prosadit:

VP2014_Tuma

– spolupráce s občany na odstraňování nepořádku – pohodlné a jednoduché internetové Hlášení závad, aplikace pro telefony Dej Tip
– zefektivnění údržby veřejných prostranství a zeleně pomocí přesoutěžení starých smluv a přesnějším vymezením zodpovědnosti za konkrétní části města
– novinky pro pejskaře speciální odpadkové koše se sáčky na exkrementy, nová „psí vyhláška“ zvětšující komfort ukázněných majitelů psů (za trvale označené psy se neplatí poplatek) a regulující volné pobíhání psů
– nové veřejné toalety na Sokolském ostrově, rekonstrukce WC v Krajinské
– sběr použitého textilu (45 modrých kontejnerů)
– svoz bioodpadu z rezidenčních čtvrtí (847 hnědých kontejnerů)

V letech 2014 až 2018 chceme:

Vybudování čtvrtého sběrného dvora v lokalitě Rožnov ke stávajícím třem (Švábův Hrádek, Dolní ulice, Plynárenská, kde byl vybudován v uplynulém volebním období).

Nesmiřitelný boj proti černým skládkám – postih původců černých skládek, odstraňování nejproblematičtějších černých skládek, rychlá reakce na upozornění občanů na nepořádek ve městě.

Rozšíření svozu bioodpadu i do dalších zatím nepokrytých oblastí města (Suché Vrbné, Nemanice, Kněžské Dvory, Zavadilka, Nové Hodějovice, Nové Vráto, Švábův Hrádek – Stromovka).

Zkrášlení zahrad základních a mateřských škol, podpoříme vybudování přírodních zahrad v areálech mateřský i základních škol.

Po majetkovém vypořádání Stromovky se zasadíme o to, aby se Stromovka stala moderním příměstským parkem.

Vznik nových parků, například v oblasti Mladé.

Výsadba zeleně občany podle principu „zasaď a starej se“, podpoříme zřizování drobných odpočinkových míst.

Protipovodňová opatření. Posoudíme současnou koncepci dokončených i plánovaných opatření protipovodňové ochrany v Českých Budějovicích z pohledu povodňových nebezpečí, ohrožení a rizik, aby byla posílena účinná a logická soustava protipovodňové ochrany města.

Protipovodňová prevence, průběžné odstraňování možných rizik v souvislosti s povodněmi a vytipování lokalit ohrožených bleskovými povodněmi (včetně navržení preventivních opatření). Zasadíme se o evidenci a kontrolu jevů, které mohou mít vliv na průběh povodní.

Omezení znečištění ovzduší z lokálních topenišť – podpoříme osvětu obyvatel směřující k omezení znečištění ovzduší z lokálních topenišť způsobené nevhodným způsobem vytápění (i spalováním odpadků).

Pokračování monitorování kvality ovzduší na území města.

Ekologická výchova a osvěta. Zachováme dotační program na podporu projektů zaměřených na životní prostředí.

Spokojený život

Pohodlný život bez obav a nejistot slibují jenom populisté. My Vám však můžeme slíbit, že budeme usilovat o to, abychom se takovému ideálu co nejvíce přiblížili. Jsme přesvědčeni, že prvotní záchrannou sítí pro každého má být především rodina a veřejné instituce mají nastupovat až ve chvíli, kdy se dotyčný už nemá kam obrátit. V sociálních službách proto například upřednostňujeme terénní práci, kdy uživatelé mohou zůstávat v domácím prostředí, před ústavní.

Ve volebním období 2010-2014 se nám podařilo prosadit:

– konec hazardu podporujeme dlouhodobě a jednomyslně; díky nám byly přijaty vyhlášky zakazující nejprve výherní hrací přístroje a posléze veškeré sázkové hry; zabránili jsme rovněž pokusu o částečný návrat hazardu do města
– bezpečná cesta do škol prostřednictvím dobrovolníků na přechodech plní dvojí účel – děti jsou bezpečnější, starší lidé se zase mohou aktivně zapojit do prospěšné činnosti
– zákaz podomního prodeje chrání seniory před různými „šmejdy“ zneužívajícími jejich důvěřivosti
– posílení bezpečnosti na Máji – návrat k obvodním hlídkám, zavedení asistentů prevence kriminality, přiblížení sociálních pracovníků občanům pomocí detašovaných pracovišť
– Komunitní centrum Máj – vybudování a uvedení do provozu
– veřejné práce pro dlouhodobě nezaměstnané
– lůžka pro nemocné Alzheimerovou chorobou byla vybudována v nové budově Na Zlaté stoce a také v Domově pro seniory Máj
– mapa bezbariérových přístupů ve městě
– snazší komunikace s radnicí: vylepšení internetových stránek města o Bludný kámen – průvodce občana radnicí, komunikace přes Facebook
–  hlas moudrosti i mládí – zřízení seniorského senátu a studentského parlamentu

Pro roky 2014-2018 chceme:

VP2014_ChovanecDržet a podporovat Rozvojový plán sociálních služeb. Jednoznačnou prioritou je pokračování a plnění cílů komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území města v návaznosti na aktuální potřeby v sociální oblasti ze strany požadavků občanů a nestátních neziskových organizací.

Vytvoření páteřní sítě poskytovatelů sociálních služeb a zajištění jejich financování na několik let dopředu. Z rozpočtu města budou vyčleněny finanční prostředky mimo grantové schéma, z nichž budou tyto služby na základě výběrových řízení přerozděleny. Hlavním smyslem této změny je garance finančních prostředků pro poskytovatele na několik let dopředu.

Navýšení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu decentralizace přerozdělování finančních prostředků bude nutné plynule navyšovat finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb na území města.

Komunitní centrum Máj – vyhodnocení činnosti a výsledků působení organizací a celkového fungování centra. Klíčové pro činnosti v Komunitním centru bude vytváření takových podmínek, které budou minimalizovat problémy v soužití různých sociálních skupin obyvatel a budou poskytovat potřebné služby všem občanům na sídlišti Máj.

Rozšíření využití volných sportovišť v rámci škol pro širokou veřejnost. Na základě zkušeností s pilotním projektem na ZŠ Máj I budeme podporovat využívání školních hřišť pro veřejnost pro smysluplné využívání volného času v odpoledních hodinách i na jiných základních školách ve městě.

Pokračování aktivní propagace neziskového sektoru prostřednictvím různých komerčních i nekomerčních akcí, kde město vstupuje do projektu jako partner nebo přebírá záštitu nad různými akcemi nestátních neziskových organizací.

Zabráníme návratu hazardu do města. Zastupitelé HOPB jednomyslně prosadili zákaz hazardu a nepřipustí jeho návrat ani v budoucnosti.

Asistenti prevence kriminality se velmi osvědčili na sídlišti Máj, proto chceme rozšíření jejich činnosti i do dalších částí města. Připravili jsme zvýšení jejich počtu o další čtyři v následujících šesti měsících. Prioritou bude zajištění finančních prostředků, ať již z národních zdrojů nebo i rozpočtu města.

Prevence na školách. V preventivních programech využijeme nejenom strážníky městské policie, ale i asistenty programu prevence kriminality a specialisty z řad Policie České republiky.

Větší bezpečnost seniorů. Prosadili jsme nařízení zakazující podomní prodej, který „šmejdi“ využívají k okrádání důvěřivých seniorů. Dále chceme starším občanům poskytovat technickou pomoc k základnímu bezpečnostnímu zajištění bytů či domů seniorů.

Zapojení aktivních občanů. Námi zavedené hlídání přechodů dobrovolníky v rámci bezpečnější cesty do škol chceme dále rozšířit. Rozmístění občanských hlídek bude nadále koordinováno podle požadavků ředitelů škol a nově i školských rad, ve kterých mají své zastoupení i rodiče žáků.

Prosperita

Zprůhlednění městského hospodaření, konec neprůhledným zakázkám a otevření radnice občanům bylo nejdůležitějším úkolem volebního období 2010-2014.

Proto jsme vám slíbili a také splnili:

VP2014_Marsik

–  zveřejňování smluv – funguje v Českých Budějovicích už od roku 2011, zatímco na národní úrovni se ještě diskutuje, jak a zda ho vůbec provádět
–  průhledné veřejné zakázky s kompletním životopisem jsou zveřejňovány na webu
– rozklikávací rozpočet umožňuje komukoliv prozkoumávat městské výdaje i příjmy do patřičné hloubky
– internetové aukce a sdružené nákupy (např. elektřiny) šetří městu – a tedy i jeho občanům – peníze, které lze použít na další projekty
– grantový systém Českých Budějovic je dáván za vzor ostatním městům, žádosti je navíc možné podávat a vyhodnocovat elektronicky, čímž se zvyšuje efektivita administrace i průhlednost
– zefektivnění magistrátu bez zvyšování počtu zaměstnanců (reorganizace rozvoje, veřejných zakázek, kultury, cestovního ruchu, sportovních zařízení a zřízení útvaru hlavního architekta)
– město si nevzalo žádné nové úvěry, naopak vyjednalo výhodnější úroky u některých starších

V následujících letech budeme hledat další způsoby, jak hospodařit s městskými penězi čistě a efektivně:

Nebudeme zadlužovat město zbytečně. Úvěry pouze na infrastrukturní projekty s dlouhodobou životností a rozvojovým potenciálem.

Hospodaření městských společností. Snaha o zlepšení hospodaření především dopravního podniku pomocí externích služeb, rozšiřování potenciálu společnosti.

Transparentní veřejné zakázky. Budeme pokračovat v úspěšném zprůhlednění veřejných zakázek a sdruženém soutěžení komodit (elektřina, apod.). Nechceme nejlevnější, ale ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

Větší podpora inovací. Užší spolupráce s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a Jihočeským vědeckotechnickým parkem.

Partnerství s Jihočeskou univerzitou se podařilo v uplynulém volebním období významně posílit, budeme pokračovat ve spolupráci na dalších projektech.

Další prohlubování partnerství s podnikateli a hospodářskou komorou.

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím městských firem, podobně jako již činí dopravní podnik.

Průhledný grantový systém Českých Budějovic byl vyhodnocen jako nejlepší v České republice a vzorový pro ostatní města a navíc se nám ho podařilo elektronizovat. Budeme usilovat o další zlepšení.

Hospodárné nakládání s majetkem města. Prodávat budeme pouze nevyužívané prostory, např. KD Vltava.

Využití prostředků z evropských fondů. V novém programovém období 2014 – 2020 bude v rámci strukturálních fondů možné čerpat jednak na individuální projekty, ale město bude zapojeno také do integrovaných nástrojů rozvoje území, které vyžadují širší zapojení subjektů, jako je například Jihočeská univerzita. Chceme takto získané prostředky zapojit do financování rozvojových projektů zejména v oblasti infrastruktury, bydlení a údržby městského majetku.

Rekonstrukce významných objektů. Ve spolupráci s dalšími subjekty chceme docílit přípravy rekonstrukce nádražní budovy, opravy kasáren na městské využití. Vedle evropských fondů se budeme snažit získat i další dodatečné zdroje – například Norské fondy, z nichž by bylo možné například zajistit financování rekonstrukce a dostavby kulturního domu Slavie.

Posílení pozice Českých Budějovic jako turistického centra, které návštěvníci Jihočeského kraje využívají k ubytování a odkud vyrážejí za dalšími památkami (Český Krumlov, Hluboká, atd.).

zvolme13

 

VP2014_Sestak-Vacha

 zvolme13