Interpelace

INTERPELACE: Využívání navigace Waze pro informace o dopravních omezeních na území města

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018): Město Debrecen vyzvalo své obyvatele, aby si nainstalovali komunitní navigaci Waze, do které přislíbilo vkládat a aktualizovat všechna dopravní omezení. Náklady ze strany města jsou titěrné (není potřeba nic nového pořizovat, vymýšlet, budovat, je to jen o vkládání), lidé mají aktuální informace v široce rozšířené aplikaci, kterou řada z nich už stej...

INTERPELACE: Hodiny na veřejných místech

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Existují ještě v Českých Budějovicích odborníci, kteří umění opravit hodiny na veřejných místech, aby ukazovaly všude správný čas pro rychlou orientaci občanů i turistů? Budou se znovu instalovat hodiny zničené vichřicí na Mariánském náměstí? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: ...

INTERPELACE: Sanace rybníčků ve Vrátě a cvičiště pro hasiče

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018): Na jednání s panem Kohnem bylo přislíbeno, že v letošním roce dojde k realizaci sanačního opatření týkající se rybníčků. Z menšího se vytvoří kořenová čistička pro větší. Nikde jsem nenalezl žádost o financování tohoto záměru, ani související žádost o financování výkupu níže zmíněných pozemků, aby mohlo dojít k realizaci záměru vybudov...

INTERPELACE: Zohlednění inflace ve znaleckém posudku na rekonstrukci KD Slavie

Dotaz zastupitele Ing. Martina Maršíka, Ph.D. (14.5.2018): V projektu revitalizace KD Slavie je nastaven koeficient inflace, který je 2,1 % tzn., že jestliže je tento projekt na 15 let, vychází inflace přibližně na 5 % ročně. Proč je ve znaleckém posudku Ing. Karla Pokorného ze dne 3. 6. 2016 počítáno s inflací cca 5 % ročně, když v současné době je výrazně nižší a pohybuje se v řádech 1...

INTERPELACE: Cena za vyhrazené parkovací místo pro handicapované občany a podnikatele

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018): Je cena vyhrazených míst pro parkování stejná pro handicapované občany a podnikatele? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Podchod u hřbitova sv. Otýlie

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Podchodu u hřbitova sv. Otýlie se staří lidé, hlavně ženy, vyhýbají. Schodiště nahoru a dolů je, mírně řečeno, velmi náročné. Navíc starší ženy se zde bojí přepadení, ke kterému zde už i došlo. A tak babičky s jednou nebo se dvěma holemi, když se rozhodly, že tuto „kalvárii“ podstoupí, čekají na prvním schodu, ...

INTERPELACE: Oprava chodníku v Rybářské ulici v Nemanicích

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): V nedávné době byly v Nemanicích v Rybářské ulici obnovovány chodníky, ale jen na jedné straně ulice. Počítá se v dohledné době, že se technika přiveze znovu, a opraví se protilehlý chodník v délce asi 120 m? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: >

INTERPELACE: Parkování držitelů ZTP v modrých zónách

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Může stát auto držitele ZTP v modré zóně i v Českých Budějovicích? V Pardubicích nám bylo řečeno, že pokud jsou místa pro auta držitele ZTP obsazena, může. Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Stav přípravy nové kryté atletické haly

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (14.5.2018): Jak se vyvíjí jednání týkající se výstavby nové kryté atletické haly a jaký je současný stav v návaznosti na vyjádření Ing. Svobody v článku, který byl zveřejněn na facebooku? Odpovídal Ing. Svoboda, primátor:

Náměty občanů neleží ladem

Připomínky, návrhy a podněty, s kterými se veřejnost obrací na hnutí Občané pro Budějovice, nezůstávají ležet ladem. V opodstatněných případech je zastupitelé za HOPB přenášejí v rámci svých interpelací na jednání českobudějovického zastupitelstva, a tak vedení města se jimi musí zabývat. Obdržené písemné odpovědi pak HOPB zveřejňuje na svých webových stránkách, takže veřejnost se může seznámit, j...