Všechny články autora

Autor Jaroslava Šporclová

INTERPELACE: Hodiny na veřejných místech

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Existují ještě v Českých Budějovicích odborníci, kteří umění opravit hodiny na veřejných místech, aby ukazovaly všude správný čas pro rychlou orientaci občanů i turistů? Budou se znovu instalovat hodiny zničené vichřicí na Mariánském náměstí? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: ...

INTERPELACE: Podchod u hřbitova sv. Otýlie

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Podchodu u hřbitova sv. Otýlie se staří lidé, hlavně ženy, vyhýbají. Schodiště nahoru a dolů je, mírně řečeno, velmi náročné. Navíc starší ženy se zde bojí přepadení, ke kterému zde už i došlo. A tak babičky s jednou nebo se dvěma holemi, když se rozhodly, že tuto „kalvárii“ podstoupí, čekají na prvním schodu, ...

INTERPELACE: Oprava chodníku v Rybářské ulici v Nemanicích

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): V nedávné době byly v Nemanicích v Rybářské ulici obnovovány chodníky, ale jen na jedné straně ulice. Počítá se v dohledné době, že se technika přiveze znovu, a opraví se protilehlý chodník v délce asi 120 m? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora: >

INTERPELACE: Parkování držitelů ZTP v modrých zónách

Dotaz občana přednesený zastupitelkou Jaroslavou Šporclovou (14.5.2018): Může stát auto držitele ZTP v modré zóně i v Českých Budějovicích? V Pardubicích nám bylo řečeno, že pokud jsou místa pro auta držitele ZTP obsazena, může. Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

Šporclová: Hala? Jsem pro svolání mimořádného zastupitelstva

1. Jste pro stavbu Multifunkčního centra Dlouhá louka (MCDL) za podmínek, které stanovuje projektová dokumentace, nastavený harmonogram, výběrové řízení a veškerých věcí, které jsou platné a aktuální? Ano, ale chybí mi informace. 2. Nakolik je pro Vás rozhodující cena stavby MCDL. Do jaké sumy bude mít tento projekt Vaši podporu, a to včetně následného pořízení vybavení (sedačky atd.) a stavby atl...

INTERPELACE: Plechové boudy v Plynárenské ulici

Dotaz občana (18.9.2017): U křižovatky ul. Plynárenská a Blahoslavova jsou plechové boudy. Jsou velice nevzhledné. Nevypadá, že by je někdo využíval. Patří městu? Je to zůstatek po budování Zanádražní komunikace. Mohou být odstraněny?“ Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Sanace odkaliště v Hodějovicích

Podnět občana (18.9.2017): Ve společnosti Teplárna České Budějovice má město své zastoupení. Chtěl bych se proto zeptat, jak je naplánována sanace odkaliště (Pohůrka). Kdy bude dokončena? Bude tam poté lesopark? Kdy bude odstraněno potrubí a betonové nosníky? Myslím, že se s tím mohlo začít. Byla by škoda, aby materiál chátral. Možná by šly betony navést na dno odkaliště. Pokud by byly dost hlubok...

INTERPELACE: Zřízení veřejného ohniště

Podnět občana (18.9.2017): Městu chybí veřejné místo, kde by se mohl udělat oheň, opéct buřty, atd. Stačil by jednoduchý altánek pro případ deště, lavičky a pár kamenů na tvorbu ohniště. Lokalit se nabízí více (podél řeky, Stromovka). Odpovídal Ing. Holický, náměstek primátora:

INTERPELACE: Dětská herna a kavárna Chňapík

Podnět občana (18.9.2017): Vážení zastupitelé, obracím se na vás s touto prosbou: Jedná se o Dětskou hernu a kavárnu Chňapík a včetně k ní přilehlého dětského hřiště umístěné mezi ulicí Komenského a Lidickou tř. – původně zde byla bloková prádelna a výměníková stanice. V blízkosti je zastávka MHD Poliklinika JIH. Mnoho let zde byl pouze trávník, dětské hřiště, zeleň, pískoviště, lavičky – pěkné mí...

INTERPELACE: Spolupráce Budějovic a Hluboké

Podnět občanů (18.9.2017): Mohla by lépe fungovat symbióza měst České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. Z Hluboké by mohl např. jezdit vláček párkrát denně v sezóně do Č. Budějovic. Turisté by jistě ocenili památky a lepší možnosti nákupu. Mohlo by se jezdit po cyklostezce a mohl by parkovat např. u slepého ramene Malše, které se jistě začne zvelebovat. Odpovídal Ing. Konečný, náměstek primátora: ...